ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 

H ASTOR S.A. είναι μία επιχείρηση άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται επηρεαζόμενη από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης της. Οφείλει επομένως να αναγνωρίζει την ευθύνη που της αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Να σέβεται δηλαδή τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας (τον σεβασμό προς τον άνθρωπο - την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών, τον σεβασμό στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής).

Η ASTOR S.A. ως κοινωνικά υπεύθυνη επιχείρηση λαμβάνει υπόψη της ζητήματα που προκύπτουν από την λειτουργία της σχετικά με τη προστασία του περιβάλλοντος και την βιώσιμη ανάπτυξη , τα δικαιώματα και την ποιότητα ζωής των εργαζομένων της  και την ευρύτερη κοινωνία μέσα στην οποία δραστηριοποιείται.

Συγκεκριμένα  η ASTOR S.A. στοχεύει, στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων , με ευελιξία στις απαιτήσεις  του πελάτη ανταποκρινόμενη στις προσδοκίες του.
Στην διατήρηση της ποικιλίας των προϊόντων και των υπηρεσιών ,στην αύξηση της παραγωγικής της δυναμικότητας αυξάνοντας των κύκλο εργασιών της .Στην παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών ανανεώνοντας και αντικαθιστώντας τον μηχανολογικό της εξοπλισμό με άλλο πιο σύγχρονο προσφέροντας έτσι ταχύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες και προϊόντα.
Στην προστασία του περιβάλλοντος με εξοικονόμηση ενέργειας εγκαθιστώντας σύστημα ανακύκλωσης νερού , χρησιμοποιώντας υψηλής ποιότητας βιοδιασπώμενα απορρυπαντικά 
και τέλος θέλοντας να κάνει πράξη την αγάπη της για τον άνθρωπο και το περιβάλλον αντικατέστησε το 2012 την καύσιμη ύλη του εργοστασίου της (μαζούτ) με βιομάζα τοποθετώντας τον πρώτο λέβητα αυτού του τύπου στην Κρήτη.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 

Λένε για μας

ALL MY BLACK CLOTHES ARE DIRTY

Νέα - Εκδηλώσεις

19η Σεπτεμβρίου 2012
Συνεργασία με ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ

1η Αυγούστου 2012
Έναρξη λειτουργίας Βιομάζας.

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Περιοχή Καστέλλι Αγ. Νικολάου Λασηθίου Κρήτη, Τ.Κ. 72100
Τηλ: 2841022358
FAX: 2841025724
E-mail:info@astorsa.gr